Huurvoorwaarden

De mobiele badkamer wordt schoon bij u afgeleverd, geplaatst en aangesloten.
Verwacht wordt dat deze aan het einde van de huurperiode ook weer netjes schoon is.


Wanneer dit niet het geval is zullen € 60,-- schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Het toilet heeft een vermaalsysteem. Wanneer er uitsluitend toiletpapier wordt gebruikt, functioneert dit probleemloos.

Dus geen natte doekjes en andere voorwerpen inwerpen!

Wanneer er toch een verstopping optreedt, door onjuist gebruik, zullen de reparatiekosten hiervan in rekening worden gebracht.

Afvoerwater dient op eigen riool te worden afgevoerd.
Lozen in gemeenteputten is niet toegestaan zonder vergunning.

Schade aan de mobiele badkamer veroorzaakt door ondeskundig gebruik zal op de huurder verhaald worden.